Eksenel Tip Kaynak Pozisyoner (MP Serisi)

2K WELDING eksenel poziyonerler, farklı kapasitelere ( ağırlık, hacim )sahip iş paçalarını üzerinde yer alan tablaya T-Slotlar ile bağlamak suretiyle uygun kaynak pozisyonu alması için kullanılmaktadır. 300kg kapasiteden 10.000 kg kapasiteye kadar olan iş parçalarına pozisyon verebilmek için farklı modellerde standart olarak üretimleri yapılmaktadır.

Kategoriler: