Ortak Değerler

Değer odaklı bir şirket olma yolunda sürekli çalışmaktayız. Değerlerimizi oluşturduğumuzda, ait olduğumuz toplumun altyapısıyla ilişkilendiriyoruz. Şirket yönetimimizi değerlerimize göre tasarlıyor ve müşterilerimiz, bayilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve tüm temas gruplarımızla birlikte değerlerimiz çerçevesinde geleceğe istikrarlı adımlarla ilerliyoruz.

Sonuç Odaklı ve Gelecek

Yaptığımız her işte sonuç odaklı olmak şirketimizin ana mevzuatıdır. Sonuç üretecek altyapı unsurlarımızı destekler, sonuç üretemeyen faktörleri ortadan kaldırırız. Bu eylemle geleceğimizi güvence altına alıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk

Sorumlu davranmanın şirketimizin yararına olacağına inancımız tamdır. Hayata geçirmeden, yaptıklarımızın toplumsal etkisini ve ürettiklerimizin çevresel etkilerini mutlaka göz önünde bulundurarak araştırmaktayız.

Dayanıklılık ve Girişim

Birlikte çalıştığımız tüm ekibimizle girişimci ruhumuzu kaybetmez, sorumluluk ve inisiyatif alan çalışanlarımız ile hedeflerimizin peşinden koşmaya devam ederiz.

Güven ve Şeffaflık

Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına inanır, şirket içinde her alanda açık davranarak güvene dayalı bir çalışma ruhu oluştururuz. Bilgiyi iyi kullanabilen ve fayda sağlayabilen insan kaynakları departmanlarımızı ödüllendiriyoruz.

Dürüst Davranış

Hukuk dışı uygulamalar geleceğe güvenle odaklanamazlar. Başarı ve performans kriterleri, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız açısından sürdürülebilir adalet anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Doğruluk, Hukuki uygunluk

Söz vermiş olduğumuzu yerine getirmek kurumsal tabanımızın temelini oluşturur. Şirketimizin doğruluğunu en büyük beşeri sermaye olarak kabul ederiz. Güvenilirlik esasına dayalı süreçlerde kendimizi mükelleflerimizin yerine koyar ve onları karşılaştıracak önlemlerin alınmasını sağlarız. Tüm iş ilişkilerimizde ve üretim süreçlerimizde yasalara uygun hareket ederiz.

Çeşitlilik

Çeşitlilik anlayışımıza ve çeşitliliğin zenginliğimiz olduğuna inanıyoruz. Başarı nedenlerimizi bu zenginliklere borçlu olduğumuza inanıyoruz.